Westenesch.nl

 • Het Oranjekanaal

 • De kleine Brink

 • De Brink

 • De Zwaaikom

 • Het Haventje

 • De Boermarke

 • Het Hunebed

Selecteer een maand:

Brug Heirweg

Zoals u weet wordt er hard gewerkt aan de brug over het Oranje kanaal, voor wie het leuk vindt om de vorderingen te volgen, kunt u foto’s vinden van de bouw (gemaakt door Cees Antoons) onder het kopje foto’s.

 

bewoners brief nieuwbouw brug Heirweg

Nieuwsbrief verdubbeling N34

Nieuwsbrief verdubbeling N34 oktober

Boerhoorn maart 2020

Boerhoorn Maart 2020.

 

 

Westenesch, 25 maart 2020

Beste inwoners van Westenesch,

Zoals velen van u reeds verwacht zullen hebben zijn wij genoodzaakt alle activiteiten die de komende tijd gepland staan  af te lasten. Dit in verband met het coranavirus en de maatregelen die vanuit de overheid zijn opgelegd. Het betreft de volgende activiteiten:

 • Het paasvuur kan niet doorgaan dus kunt u vanaf afgelopen zaterdag niet meer storten
 • Ook het eieren zoeken en het ‘neutie schiet’n’ gaan niet door
 • De geplande jaarvergadering van 7 april gaat niet door. Wanneer de situate is veranderd en het verantwoord is om deze bijeenkomst wel te beleggen ontvangt u een nieuwe uitnodiging.

Activiteiten in kader ‘75 jaar bevrijding’

De werkgroep ’75 jaar bevrijding’ heeft besloten alle geplande activiteiten op te schorten.

 • De Liberty Tour van 10 april is door de province en gemeenten gecanceld waardoor ook de activiteiten die in Westenesch zouden worden georganiseerd geen doorgang zullen vinden
 • Het geplande bevrijdingsdiner op 5 mei wordt eveneens opgeschort. Een aantal inwoners had zich hiervoor al aangemeld. Mocht het zijn dat we dit bevrijdingsdiner op een later moment kunnen plannen dan zal de werkgroep u daarvan op tijd in kennis stellen.

 

We leven in een onzekere tijd. Laten we als inwoners van ons mooie dorp oog hebben voor elkaar en waar nodig elkaar bijstaan. Wij wensen u bovenal een goede gezondheid voor de komende periode.

 

 

Bestuur Dorpsbelangen Westenesch.

Nieuwsbrief verdubbeling N34 maart 2020

Nieuwsbrief N34 maart 2020

Nieuwsbrief verdubbeling N34 Januari 2020

Nieuwsbrief verdubbeling N34 Januari 2020

Boerhoorn december 2019 en oud papier data.

Boerhoorn december 2019

Cultuurhistorie: Van Slienermao tot Delftlanden

Op donderdag 10 oktober 2019 kunt u bij de Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe (HVZOD) voor een gezellige en informatieve lezing terecht. Er wordt gefocust op de cultuurhistorie van een deel van de beeklanden van de Sleenerstroom. Dit keer komt het grondgebied en de omgeving van de in aanbouw genomen woonwijk Delftlanden in beeld. Over deze bijeenkomst is overleg gepleegd met enkele erkende overlegpartners, een historische werkgroep, een historische commissie uit de dorpen/wijken Noord- en Zuidbarge, Westenesch, Bargeres, Rietlanden en Delftlanden. Ook de eeuwenoude Boermarken van Noord- en Zuidbarge, Emmen/Westenesch en Sleen zijn er bij betrokken. Het ligt in de bedoeling dat zij hun leden/belangstellenden op de hoogte stellen van deze gebeurtenis. De bijeenkomst vindt plaats in de Baptistenkerk “De Bron” aan de Hesselterbrink 2 (7812 EA) in Bargeres en duurt van 19.30-22.30 uur. De toegang is gratis en voor koffie wordt gezorgd.

 

PROGRAMMA

19.45 -20.45 uur Inleiding door Iris Koppert uit Gorredijk over ‘Hooicultuur vanaf de vroege Middeleeuwen tot de tijd van de ruilverkavelingen’ Iris is op dit onderwerp afgestudeerd in 2017 bij professor Theo Spek aan de Rijksuniversiteit Groningen.
21.15-21.40 uur Veldnamen en waterafvoer in en door de huidige Delftlanden door Jan Hadders (lid van de Historische Werkgroep Zuidbarge) uit het gelijknamige dorp.
21.40-22.05 uur Boeren in het ruilverkavelingsgebied Sleenerstroom (Zandzoom) door Inus Haasken uit Zuidbarge/Diphoorn. (ooit zelf boer aan de Zandzoom)
22.05-22.30 uur Oprichting stadsboerderij in het eeuwenoud hooilandschap door Rick en Gert Jan Nijhoff uit Noordbarge

 

Als bestuur van HVZOD zijn we er trots op dat we er in geslaagd zijn om rond dit omvangrijke thema zoveel interessante inleiders aan te kunnen trekken. Vanzelfsprekend is er in het programma voldoende tijd ingeruimd voor discussie en het stellen van vragen. In de Baptistenkerk is plek genoeg. De opkomst kan ons niet groot genoeg zijn op donderdag 10 oktober 2019.

 

HV Zuidoost-Drenthe

secretaris: Henk Jeurink
Laan van het Kwekebos 229
7823 KE Emmen

0591 626728
secretaris@hvzod.org

 

 

 

Landelijke fair Zuidbarge

Solex/fietstocht 25 augustus 2019

Zoals wij al eerder aankondigen, hebben we een solex/fietstocht voor het dorp georganiseerd.

Deze vindt plaats op 25 augustus.

Deelnemers moeten om 13.00 uur aanwezig zijn op de brink en we starten om 13.15 uur.

De tochten zullen ongeveer tot 16.00 uur duren.

Daarna kunnen we nog even gezellig napraten op de brink onder het genot van een hapje en een drankje.

 

In verband met de reservering van de solexen, moet ik zich opgeven voor 1 augustus.

*Grietje Zwaving 0621161856

*Bert Elling 0628409007

*Alko Klaassens 0628750112

*Ina Houwing 0651162954

*Geert Gruppen 0650511059

Dit kan uiteraard weer bij alle leden van de activiteitencommissie

En nog even een herinnering:

Pub Quiz: 16 november

Nadere informatie volgt

 

Verslag jaarvergadering maart 2019

 

 

Beknopt Verslag Jaarvergadering Dorpsbelangen Westenesch

25 maart 2019

Manege De Eekwal

 1. Voorzitter heet iedereen van harte welkom

 

 1. Mededelingen

Afmeldingen: fam. Henk-Jan Reinders en Carlos de Munnik en Grietje Zwaving

 

 1. Notulen jaarvergadering 2017-2018

Er zijn geen vragen of opmerkingen

 

 1. Verslag penningmeester over 2018

De begroting en overzicht 2018 worden uitgedeeld. De penningmeester licht punt voor punt toe. Er komt een vraag over verantwoording EOP-gelden.
De hiervoor geldende rekeningen gaan naar de gemeente en deze betaalt ze.

 

 1. Verslag Kascommissie

De kascommissie keurt het overzicht goed en verleent decharge. De nieuwe kascommissie bestaat uit: fam. Jan Fransen en fam. Jans Fransen. Reserve fam. Jan Eising

 

 1. Verslag secretaris

Er komt een vraag over de verdubbeling van de N34. Deze start in 2019. Er komt een vraag over het snoeiwerk fietspad bij Sluisvier. Dit wordt doorgegeven aan de gemeente

 

 1. Samenstelling bestuur

Mw. Sonja Wijkstra treedt na 5 jaar lidmaatschap af. Nieuw bestuurslid is mw. M. Bos (er waren geen tegenkandidaten). Ambtelijk secretaris Cees Antoons stopt en mw. M. Bos neemt het secretariaat over.

 

 1. Samenstelling activiteitencommissie

Aftredend: P. Boonstra en H. v. Tongeren

Nieuwe leden: A. Klaasen en B. Elling

Vanuit het bestuur is Geert Gruppen lid.

 

 1. Rondvraag

Er komt een vraag over Dorpenzorg. De voorzitter legt e.e.a. uit.

Kapotte lantaarnpalen e.d. melden bij C. Antoons

 

P A U Z E

 

 1. Uitleg en toelichting op de geschiedenis van de omgeving en het ontstaan van het dorp Westenesch door G. Dijkstra. Hij legt e.e.a uit met beelden en fotos op het projectiescherm Deze lezing wordt door iedereen erg gewaardeerd, gezien het applaus.