Westenesch.nl

 • Het Oranjekanaal

 • De kleine Brink

 • De Brink

 • De Zwaaikom

 • Het Haventje

 • De Boermarke

 • Het Hunebed

Selecteer een maand:

Landelijke fair Zuidbarge

Solex/fietstocht 25 augustus 2019

Zoals wij al eerder aankondigen, hebben we een solex/fietstocht voor het dorp georganiseerd.

Deze vindt plaats op 25 augustus.

Deelnemers moeten om 13.00 uur aanwezig zijn op de brink en we starten om 13.15 uur.

De tochten zullen ongeveer tot 16.00 uur duren.

Daarna kunnen we nog even gezellig napraten op de brink onder het genot van een hapje en een drankje.

 

In verband met de reservering van de solexen, moet ik zich opgeven voor 1 augustus.

*Grietje Zwaving 0621161856

*Bert Elling 0628409007

*Alko Klaassens 0628750112

*Ina Houwing 0651162954

*Geert Gruppen 0650511059

Dit kan uiteraard weer bij alle leden van de activiteitencommissie

En nog even een herinnering:

Pub Quiz: 16 november

Nadere informatie volgt

 

Verslag jaarvergadering maart 2019

 

 

Beknopt Verslag Jaarvergadering Dorpsbelangen Westenesch

25 maart 2019

Manege De Eekwal

 1. Voorzitter heet iedereen van harte welkom

 

 1. Mededelingen

Afmeldingen: fam. Henk-Jan Reinders en Carlos de Munnik en Grietje Zwaving

 

 1. Notulen jaarvergadering 2017-2018

Er zijn geen vragen of opmerkingen

 

 1. Verslag penningmeester over 2018

De begroting en overzicht 2018 worden uitgedeeld. De penningmeester licht punt voor punt toe. Er komt een vraag over verantwoording EOP-gelden.
De hiervoor geldende rekeningen gaan naar de gemeente en deze betaalt ze.

 

 1. Verslag Kascommissie

De kascommissie keurt het overzicht goed en verleent decharge. De nieuwe kascommissie bestaat uit: fam. Jan Fransen en fam. Jans Fransen. Reserve fam. Jan Eising

 

 1. Verslag secretaris

Er komt een vraag over de verdubbeling van de N34. Deze start in 2019. Er komt een vraag over het snoeiwerk fietspad bij Sluisvier. Dit wordt doorgegeven aan de gemeente

 

 1. Samenstelling bestuur

Mw. Sonja Wijkstra treedt na 5 jaar lidmaatschap af. Nieuw bestuurslid is mw. M. Bos (er waren geen tegenkandidaten). Ambtelijk secretaris Cees Antoons stopt en mw. M. Bos neemt het secretariaat over.

 

 1. Samenstelling activiteitencommissie

Aftredend: P. Boonstra en H. v. Tongeren

Nieuwe leden: A. Klaasen en B. Elling

Vanuit het bestuur is Geert Gruppen lid.

 

 1. Rondvraag

Er komt een vraag over Dorpenzorg. De voorzitter legt e.e.a. uit.

Kapotte lantaarnpalen e.d. melden bij C. Antoons

 

P A U Z E

 

 1. Uitleg en toelichting op de geschiedenis van de omgeving en het ontstaan van het dorp Westenesch door G. Dijkstra. Hij legt e.e.a uit met beelden en fotos op het projectiescherm Deze lezing wordt door iedereen erg gewaardeerd, gezien het applaus.

 

 

Bericht Sibe inzake aanleg glasvezel

10 juli: Informatieavond over de aanlegfase

In multifunctioneel centrum De Badde in Nieuw-Weerdinge wordt op woensdag 10 juli de eerste informatieavond gehouden over de aanleg van glasvezel. Deze is bedoeld voor de bewoners (en bedrijven) van witte adressen in het noordelijke deel van de gemeente Emmen. GlasDraad Drenthe zal u dan informeren over de komende werkzaamheden. Wat is de planning? Wat gaat er precies gebeuren?

Ook als u zich (nog) niet heeft aangemeld, bent u welkom. Meedoen kan nog steeds.

Aanvang: 19.30 uur. Adres: Eerste Kruisdiep OZ 9, Nieuw-Weerdinge.

Na de bouwvakvakantie komen er informatieavonden in de andere delen van het gebied.

Boerhoorn juni 2019 activiteiten

 

 

Boerhoorn zomeractiviteiten

De activiteitencommissie heeft voor de zomer weer een aantal activiteiten gepland. Ook het jeugdbestuur heeft een activiteit georganiseerd.

Barbecue

Datum:        zaterdag 6 juli  19.00 uur

Locatie:       Grote Brink

De jaarlijkse barbecue mag uiteraard niet ontbreken op de activiteitenkalender. De eigen bijdrage is €15 per persoon. Voor kinderen tot 12 jaar is de eigen bijdrage €7,50.

Aanmelden kan tot uiterlijk 29 juni. Vriendelijk verzoek om bij opgave te betalen. U kunt hiervoor terecht bij een van de leden van de activiteitencommissie:

 • Grietje Zwaving 0621161856
 • Bert Elling 0628409007
 • Alko Klaassens 0628750112
 • Ina Houwing 0651162954
 • Geert Gruppen 0650511059

 

 

Solex/fietstocht en pub quiz.

Verder heeft de activiteitencommissie een solex/fietstocht gepland en een pub quiz.

Noteer het vast in de agenda!

Solex/fietstocht: 25 augustus

      Pub quiz: 16 november

Nadere informatie volgt.

Nieuwsbrief verdubbeling N34 -Provincie Drenthe

 

header nieuwsbrief provincie Drenthe - N34

Klik op de afbeelding voor de nieuwsbrief

PASEN

Paasactiviteiten 2019

Ook dit jaar worden er weer diverse activiteiten georganiseerd rondom Pasen.

 

Neutie schiet’n

Datum:        zaterdag 20 april(20.00 uur)

Locatie:        de Eekwal (de Ruif)

 De activiteitencommissie organiseert ook dit jaar weer “Neutie Schiet’n”. Er zijn leuke prijzen te winnen, maar bovenal is er een hoop gezelligheid!

Meld je daarom uiterlijk woensdag 17 april aan bij:

 • Grietje Zwaving 0621161856
 • Bert Elling 0628409007
 • Alko Klaassens 0628750112
 • Ina Houwing 0651162954
 • Geert Gruppen 0650511059

 

Paaseieren zoeken   

Datum:        2e paasdag 22 april (13.00 uur)

Locatie:        Grote Brink

 Ook nu organiseert het jeugdbestuur paaseieren zoeken op de grote Brink. Het paaseieren zoeken is voor kinderen en kleinkinderen van dorpsbewoners. Het begint om 13.00 uur.

Voor de inkoop van de eieren willen we graag weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten. Meld je daarom uiterlijk 11 april aan bij:

 • Evelien Fransen (0591-614147, Westenesscherstraat 87)
 • Eline Reinders (0591-611658, Kromme Elleboog 1)

 

Paasvuur                      

Datum:        2e paasdag 22 april (20.00 uur)

Locatie:        Grote Brink (verzamelplek)

Traditiegetrouw kunnen kinderen en kleinkinderen van dorpsbewoners zich om 20.00 uur verzamelen op de Grote Brink. Vervolgens gaan de kinderen op de kar. En rijden we naar de paasbult aan de Blikveldweg. De uitgereikte fakkels worden op de Blikveldweg aangestoken.

2e paasdag zal de paasbult ’s ochtends om 10 uur worden opgebouwd. Ook zorgen we er met elkaar voor dat de hekken worden verwijderd en de locatie rondom de paasbult netjes wordt opgeruimd. Wie wil hierbij helpen? Graag zelf hark, vork, schep etc. meenemen.

Namens de activiteitencommissie en het jeugdbestuur wensen wij u alvast fijne paasdagen. We hopen u te mogen begroeten bij  onze activiteiten.

Paaseieren zoeken

Op maandag 22 april, 2e paasdag kunnen er paaseieren worden gezocht op de grote Brink. Dit wordt georganiseerd voor de kinderen/kleinkinderen van Westenesch. Vanaf 1 uur kan worden begonnen met zoeken.

Voor de inkoop van de eieren zouden we graag willen weten hoeveel kinderen er mee zouden willen doen, er zijn verder geen kosten aan verbonden.

Opgave is mogelijk voor 11 april bij:

Evelien Fransen 0591-614147 (06-13684579), Westenesscherstraat 87

Eline Reinders 06-20815450 (0591-611658), Kromme Elleboog 1

 

De zomeractiviteit staat gepland op 29 juni 2019, informatie hierover volgt te zijner tijd.

Met vriendelijk groet,

Het jeugdbestuur

 

Uitnodiging bezichtiging melkveebedrijf van de fam. Menning

Op vrijdag 22 maart is er vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur  gelegenheid om de nieuwe moderne bedrijfsruimten van  het melkveebedrijf  van de fam. Menning aan de Ermerweg 168 te bezichtigen.

 

Boerhoorn uitnodiging jaarvergadering

 

Uitnodiging jaarvergadering

Aan de inwoners van Westenesch.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering op:

            MAANDAG  25 MAART 2019 OM 20.00 UUR BIJ MANEGE DE EEKWAL.

 

Agenda

 1. Opening en vaststellen definitieve agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 2018 (zie bijlage)
 4. Verslag penningmeester
 5. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie

Aftredend; fam. Hofstra. Nieuwe commissie; fam. Jan Fransen en fam. Jans Fransen. Reserve; fam. Jan Eising

 1. Verslag secretaris
 2. Bestuurssamenstelling

Sonja Wijkstra treedt na 5 jaar af. Voorgedragen als nieuw bestuurslid; mevr. Marjoleine Bos.

Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris worden

aangemeld

 1. Samenstelling activiteitencommissie

Aftredend; Harrie van Tongeren, Peter Boonstra

Nieuwe leden; Alko Klaassens en Bert Elling

 1. Rondvraag
 2. Sluiten van het officiële gedeelte van de vergadering

Korte  pauze

 

Na de pauze een presentatie door Gerben Dijkstra:

“Het landschap rond Westenesch in historisch perspectief”

 

Gerben Dijkstra doet voor de Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe onderzoek naar ‘oude’ elementen in de omgeving van ons dorp: archeologische vondsten, hunebed, ‘wandelende dorpen’, de Noordbargeres in 1645, de Schimmeres, oude wegen, het Jeudenveentien (“Douwes veentien”),  Oranjekanaal etc.. Kortom: Gerben heeft veel te vertellen over onze woonomgeving!

 

Na de presentatie kan er onder het genot van een hapje en drankje worden nagepraat.

We rekenen op uw komst!

Bestuur Dorpsbelangen Westenesch

 

NB:        Paasvuur 2019

Op zaterdag 16 maart om 10 uur zullen de hekken aan de Blikveldweg worden geplaatst. Voor het plaatsen worden vrijwilligers gevraagd. In verband met het weer en op verzoek van inwoners kan er dit jaar al vanaf 16 maart, door inwoners van Westenesch, takken worden gestort op de bekende plaats aan de Blikveldweg. Er is gekozen voor 6 stortdagen: 16/3; 23/3; 30/3; 6/4; 13/4; 20/4.

Als bestuur gaan wij er vanuit dat Westenesschers weten wat er gestort mag worden en wat niet(!).