Westenesch.nl

  • Het Oranjekanaal

  • De kleine Brink

  • De Brink

  • De Zwaaikom

  • Het Haventje

  • De Boermarke

  • Het Hunebed

Algemeen bestuur

Functie Naam Adres Telefoonnummer
Voorzitter Riekus Ensing Oude Schietbaanweg 3 649646
Secretaris Marjoleine Bos Schietbaanweg 8 06-20262506
Lid Geertje Doornekamp Sluisvierweg 14 06-51117122
Lid Harrie van Tongeren Westenesscherstraat 120 741393
Penningmeester Geert Gruppen Westenesscherstraat 84 640601