Westenesch.nl

  • Het Oranjekanaal

  • De kleine Brink

  • De Brink

  • De Zwaaikom

  • Het Haventje

  • De Boermarke

  • Het Hunebed

Activiteiten commissie

Naam Adres Telefoonnummer
Alko Klaassens Westenesscherstraat 114 06- 28750112
Bert Elling Westenesscherstraat 57 06- 28409007
Patricia Schuttrups Westenesscherstraat 52
Grietje Zwaving Oude Schietbaanweg 15 06- 21161856
Geertje Doornekamp Sluisvierweg 14 514520