Westenesch.nl

  • Het Oranjekanaal

  • De kleine Brink

  • De Brink

  • De Zwaaikom

  • Het Haventje

  • De Boermarke

  • Het Hunebed

Activiteiten commissie

Naam Adres Telefoonnummer
Alko Klaassens Westenesscherstraat 114 06- 28750112
Bert Elling Westenesscherstraat 57 06- 28409007
Ina Houwing Oude Schietbaanweg 6 619975
Grietje Zwaving Oude Schietbaanweg 15 06- 21161856
Geert Gruppen Westenesscherstraat 84 640601