Westenesch.nl

  • Het Oranjekanaal

  • De kleine Brink

  • De Brink

  • De Zwaaikom

  • Het Haventje

  • De Boermarke

  • Het Hunebed

Privacy statement aangaande persoonsgegevens

De ”Vereniging Dorpsbelangen Westenesch” verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijkheid en transparant informeren.
In Privacy Statement Vereniging Dorpsbelangen Westenesch geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch”.