Westenesch.nl

 • Het Oranjekanaal

 • De kleine Brink

 • De Brink

 • De Zwaaikom

 • Het Haventje

 • De Boermarke

 • Het Hunebed

Dorpenzorg Westenesch

Het Noaberhuus is er nu ook voor Westenesch!

Westenesch wil op de toekomst voorbereid zijn. Ook de inwoners van ons mooie dorp ontkomen er niet aan dat ze ouder worden. Vroeger konden we bij het ouder worden vrij eenvoudig een beroep doen op de overheid.

Deze vanzelfsprekende hulp van de gemeente is er niet meer. Tegenwoordig wordt gevraagd: “Wat kunt u zelf nog?” Er wordt, ook bij het ouder worden, eerst een beroep gedaan op de burger zelf voordat een gemeente bijspringt. De overheid verwacht dat we langer zelfstandig blijven wonen, ook al gaat dat misschien niet zo gemakkelijk.

Om hier op voorbereid te zijn heeft Dorpsbelangen Westenesch zich aangesloten bij Stichting Dorpenzorg.  Deze Stichting beheert o.a. de “Noaberhuuzn”: informatiepunten waar u terecht kunt voor hulp of zorg. Een Noaberhuus kan ons als inwoners van Westenesch bijstaan bij veel verschillende zaken.  Alhoewel Westenesch geen “echt” Noaberhuus heeft kunnen inwoners van Westenesch wel gebruik maken van de bestaande diensten

Waar kunt u daarbij aan denken?

 • Meedenken over vragen rond zorg en ondersteuning thuis
 • Vragen met betrekking tot de WMO
 • Verwijzen naar een zorgaanbieder
 • Informatie over activiteiten en mogelijkheden in uw omgeving
 • Regelen van een maaltijdvoorziening
 • Hulp bij het aanvragen van hulpmiddelen of woningaanpassingen
 • Ondersteuning bij het invullen van formulieren of vragen over uw administratie

De ondersteuning die het Noaberhuus u geeft, wordt voornamelijk verzorgd door geschoolde vrijwilligers, (vaak) woonachtig in de omgeving. Daardoor worden de kosten laag gehouden. De informatieservice van het Noaberhuus is gratis. Voor klusjes en diensten kan een onkostenvergoeding of kleine bijdrage gevraagd worden.

Er wordt samengewerkt met professionele zorginstellingen. De vrijwilligers worden bijgestaan door beroepskrachten in dienst van deze instellingen.

Wanneer een professionele zorgverlener ingeschakeld moet worden kan  dit door het Noaberhuus worden geregeld.

Het Noaberhuus is een initiatief van verschillende gezamenlijke erkende  overlegpartners  (EOP’s) o.a. van Weerdinge, Roswinkel en Nieuw Weerdinge. EOP Westenesch heeft zich aangesloten bij dit initiatief.

Heeft u een concrete vraag over ondersteuningsmogelijkheden of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met:

Grietje Zwaving
Tel.nr: 06 21161856
Frank van der Kleij
e-mail: f.g.h@ziggo.nl

 

Heeft u vragen over de werkwijze van het Noaberhuus? Dan kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met Stichting Dorpenzorg:

Tel.nr.:  0591-714724
e-mail: zorg@dorpenzorg.nl