Westenesch.nl

  • Het Oranjekanaal

  • De kleine Brink

  • De Brink

  • De Zwaaikom

  • Het Haventje

  • De Boermarke

  • Het Hunebed

Agenda oud papier container 2021

Oud papier data 2021:

Januari:        zaterdag 9 januari

Maart:          zaterdag 13 maart

Mei:              zaterdag 15 mei

Juli:               zaterdag 10 juli

September:   zaterdag 11 september

November:   zaterdag 13 november