Westenesch.nl

 • Het Oranjekanaal

 • De kleine Brink

 • De Brink

 • De Zwaaikom

 • Het Haventje

 • De Boermarke

 • Het Hunebed

Boerhoorn maart 2020

Boerhoorn Maart 2020.

 

 

Westenesch, 25 maart 2020

Beste inwoners van Westenesch,

Zoals velen van u reeds verwacht zullen hebben zijn wij genoodzaakt alle activiteiten die de komende tijd gepland staan  af te lasten. Dit in verband met het coranavirus en de maatregelen die vanuit de overheid zijn opgelegd. Het betreft de volgende activiteiten:

 • Het paasvuur kan niet doorgaan dus kunt u vanaf afgelopen zaterdag niet meer storten
 • Ook het eieren zoeken en het ‘neutie schiet’n’ gaan niet door
 • De geplande jaarvergadering van 7 april gaat niet door. Wanneer de situate is veranderd en het verantwoord is om deze bijeenkomst wel te beleggen ontvangt u een nieuwe uitnodiging.

Activiteiten in kader ‘75 jaar bevrijding’

De werkgroep ’75 jaar bevrijding’ heeft besloten alle geplande activiteiten op te schorten.

 • De Liberty Tour van 10 april is door de province en gemeenten gecanceld waardoor ook de activiteiten die in Westenesch zouden worden georganiseerd geen doorgang zullen vinden
 • Het geplande bevrijdingsdiner op 5 mei wordt eveneens opgeschort. Een aantal inwoners had zich hiervoor al aangemeld. Mocht het zijn dat we dit bevrijdingsdiner op een later moment kunnen plannen dan zal de werkgroep u daarvan op tijd in kennis stellen.

 

We leven in een onzekere tijd. Laten we als inwoners van ons mooie dorp oog hebben voor elkaar en waar nodig elkaar bijstaan. Wij wensen u bovenal een goede gezondheid voor de komende periode.

 

 

Bestuur Dorpsbelangen Westenesch.