Westenesch.nl

  • Het Oranjekanaal

  • De kleine Brink

  • De Brink

  • De Zwaaikom

  • Het Haventje

  • De Boermarke

  • Het Hunebed

Bericht Sibe inzake aanleg glasvezel

10 juli: Informatieavond over de aanlegfase

In multifunctioneel centrum De Badde in Nieuw-Weerdinge wordt op woensdag 10 juli de eerste informatieavond gehouden over de aanleg van glasvezel. Deze is bedoeld voor de bewoners (en bedrijven) van witte adressen in het noordelijke deel van de gemeente Emmen. GlasDraad Drenthe zal u dan informeren over de komende werkzaamheden. Wat is de planning? Wat gaat er precies gebeuren?

Ook als u zich (nog) niet heeft aangemeld, bent u welkom. Meedoen kan nog steeds.

Aanvang: 19.30 uur. Adres: Eerste Kruisdiep OZ 9, Nieuw-Weerdinge.

Na de bouwvakvakantie komen er informatieavonden in de andere delen van het gebied.