Westenesch.nl

  • Het Oranjekanaal

  • De kleine Brink

  • De Brink

  • De Zwaaikom

  • Het Haventje

  • De Boermarke

  • Het Hunebed

Paaseieren zoeken

Op maandag 22 april, 2e paasdag kunnen er paaseieren worden gezocht op de grote Brink. Dit wordt georganiseerd voor de kinderen/kleinkinderen van Westenesch. Vanaf 1 uur kan worden begonnen met zoeken.

Voor de inkoop van de eieren zouden we graag willen weten hoeveel kinderen er mee zouden willen doen, er zijn verder geen kosten aan verbonden.

Opgave is mogelijk voor 11 april bij:

Evelien Fransen 0591-614147 (06-13684579), Westenesscherstraat 87

Eline Reinders 06-20815450 (0591-611658), Kromme Elleboog 1

 

De zomeractiviteit staat gepland op 29 juni 2019, informatie hierover volgt te zijner tijd.

Met vriendelijk groet,

Het jeugdbestuur