Westenesch.nl

 • Het Oranjekanaal

 • De kleine Brink

 • De Brink

 • De Zwaaikom

 • Het Haventje

 • De Boermarke

 • Het Hunebed

Boerhoorn uitnodiging jaarvergadering

 

Uitnodiging jaarvergadering

Aan de inwoners van Westenesch.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering op:

            MAANDAG  25 MAART 2019 OM 20.00 UUR BIJ MANEGE DE EEKWAL.

 

Agenda

 1. Opening en vaststellen definitieve agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 2018 (zie bijlage)
 4. Verslag penningmeester
 5. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie

Aftredend; fam. Hofstra. Nieuwe commissie; fam. Jan Fransen en fam. Jans Fransen. Reserve; fam. Jan Eising

 1. Verslag secretaris
 2. Bestuurssamenstelling

Sonja Wijkstra treedt na 5 jaar af. Voorgedragen als nieuw bestuurslid; mevr. Marjoleine Bos.

Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris worden

aangemeld

 1. Samenstelling activiteitencommissie

Aftredend; Harrie van Tongeren, Peter Boonstra

Nieuwe leden; Alko Klaassens en Bert Elling

 1. Rondvraag
 2. Sluiten van het officiële gedeelte van de vergadering

Korte  pauze

 

Na de pauze een presentatie door Gerben Dijkstra:

“Het landschap rond Westenesch in historisch perspectief”

 

Gerben Dijkstra doet voor de Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe onderzoek naar ‘oude’ elementen in de omgeving van ons dorp: archeologische vondsten, hunebed, ‘wandelende dorpen’, de Noordbargeres in 1645, de Schimmeres, oude wegen, het Jeudenveentien (“Douwes veentien”),  Oranjekanaal etc.. Kortom: Gerben heeft veel te vertellen over onze woonomgeving!

 

Na de presentatie kan er onder het genot van een hapje en drankje worden nagepraat.

We rekenen op uw komst!

Bestuur Dorpsbelangen Westenesch

 

NB:        Paasvuur 2019

Op zaterdag 16 maart om 10 uur zullen de hekken aan de Blikveldweg worden geplaatst. Voor het plaatsen worden vrijwilligers gevraagd. In verband met het weer en op verzoek van inwoners kan er dit jaar al vanaf 16 maart, door inwoners van Westenesch, takken worden gestort op de bekende plaats aan de Blikveldweg. Er is gekozen voor 6 stortdagen: 16/3; 23/3; 30/3; 6/4; 13/4; 20/4.

Als bestuur gaan wij er vanuit dat Westenesschers weten wat er gestort mag worden en wat niet(!).