Westenesch.nl

 • Het Oranjekanaal

 • De kleine Brink

 • De Brink

 • De Zwaaikom

 • Het Haventje

 • De Boermarke

 • Het Hunebed

Uitnodiging jaarvergadering 14 mei 2018

Aan de inwoners van Westenesch.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering op:

          

MAANDAG  14 mei 2018 OM 20.00 UUR

BIJ MANEGE DE EEKWAL.

 

Agenda;

 1. Opening en vaststellen definitieve agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 2017
 4. Verslag penningmeester
 5. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie

aftredend fam. Arndt;

nieuwe commissie; fam. Hofstra en fam. Jan Fransen, reserve Js. Fransen

 1. Verslag secretaris
 2. Bestuurssamenstelling

Ina Uilders treedt af na 5 jaar. Voorgedragen als nieuw bestuurslid; mevr. Geertje Doornekamp.

Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris worden

aangemeld.

 1. Benoeming nieuwe activiteitencommissie

Aftredend; Annelies Meijer en Miranda Jipping.

Nieuwe leden; Ina Houwing en Grietje Zwaving

 1. Beleidsnotitie
 2. Rondvraag
 3. Sluiten van de vergadering

 

PAUZE

 

 1. Spreker Notaris Fokke de Vries over: “Moet ik mijn huis opeten als ik naar een zorginstelling ga?”

 

 

Na de presentatie van Fokke de Vries kan er informeel onder het genot van een hapje en drankje

worden nagepraat.

Om het verslag van de jaarvergadering van 20 maasrt 2017 in te zien kunt u op deze link klikken.