Westenesch.nl

 • Het Oranjekanaal

 • De kleine Brink

 • De Brink

 • De Zwaaikom

 • Het Haventje

 • De Boermarke

 • Het Hunebed

Selecteer een maand:

Herinnering jaarvergadering

Aan de inwoners van Westenesch.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering op:

maandag 14 mei 2018 om 20.00 uur bij manege de Eekwal.

Agenda;

1. Opening en vaststellen definitieve agenda
2. Mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 2017
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie, aftreden fam. Arndt;
  nieuwe commissie; fam. Hofstra en fam. Jan Fransen, reserve fam. Jans Fransen
6. Verslag secretaris
7. Bestuurssamenstelling
  Ina Uilders treedt af na 5 jaar. Voorgedragen als nieuw bestuurslid; mevr. Geertje Doornekamp.
  Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris worden aangemeld.
8. Benoeming nieuwe activeitencommissie
  Aftredend; Annelies Meijer en Miranda Jipping.
  Nieuwe leden; Ina Houwing en Grietje Zwaving.
9. Beleidnotitie ( zie bijlage bij de vorige uitnodiging)
10. Rondvraag
11. Sluiten van de vergadering
  pauze
12. Spreker Notaris Fokke de Vries over: 'Moet ik mijn huis opeten als ik naar een zorginstelling ga?'

Na de presentatie van Fokke de Vries kan er informeel onder het genot van een hapje en drankje worden nagepraat.

Uitnodiging jaarvergadering 14 mei 2018

Aan de inwoners van Westenesch.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering op:

          

MAANDAG  14 mei 2018 OM 20.00 UUR

BIJ MANEGE DE EEKWAL.

 

Agenda;

 1. Opening en vaststellen definitieve agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 2017
 4. Verslag penningmeester
 5. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie

aftredend fam. Arndt;

nieuwe commissie; fam. Hofstra en fam. Jan Fransen, reserve Js. Fransen

 1. Verslag secretaris
 2. Bestuurssamenstelling

Ina Uilders treedt af na 5 jaar. Voorgedragen als nieuw bestuurslid; mevr. Geertje Doornekamp.

Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris worden

aangemeld.

 1. Benoeming nieuwe activiteitencommissie

Aftredend; Annelies Meijer en Miranda Jipping.

Nieuwe leden; Ina Houwing en Grietje Zwaving

 1. Beleidsnotitie
 2. Rondvraag
 3. Sluiten van de vergadering

 

PAUZE

 

 1. Spreker Notaris Fokke de Vries over: “Moet ik mijn huis opeten als ik naar een zorginstelling ga?”

 

 

Na de presentatie van Fokke de Vries kan er informeel onder het genot van een hapje en drankje

worden nagepraat.

Om het verslag van de jaarvergadering van 20 maasrt 2017 in te zien kunt u op deze link klikken.

 

 

Boerhoorn 3 april 2018

Westenesch, 3 april 2018

Beste inwoners van Westenesch,

Met deze Boerhoorn willen we u op de hoogte brengen van twee zaken, namelijk de 4 mijl van Emmen die gedeeltelijk door ons dorp komt en de nieuwe datum voor de jaarvergadering.

De 4 Mijl van Emmen:

Omdat de “Huis aan Huisbladen” in ons dorp op dit moment niet worden bezorgd willen wij u met deze Boerhoorn op de hoogte brengen van het verloop van de 4 mijl van Emmen a.s. zondag 8 april die gedeeltelijk door ons dorp komt. Mogelijk dat u dit al langs een andere weg heeft vernomen.

Om 13.30 uur start de “Kids run” in de Hondsrugtunnel.  Om 14.30 uur start de “volwassen run” ook vanuit de Hondsrugtunnel.  Vanaf de tunnel lopen de deelnemers door ons dorp naar de Grote Brink. Daar gaan ze de Heirweg in richting Oranjekanaal. Vanaf het Oranjekanaal gaan ze over de Melkweg naar Noordbarge. De lopers maken een rondje Noordbarge en komen vervolgens via de Schapenveenweg weer terug in Westenesch (zie kaartje achterop).

Omdat de deelnemers in groepen starten is het de verwachting dat de hele middag vanaf ongeveer 13.30 uur lopers door het dorp gaan. Mogelijk zal de Westenesscherstraat vanaf de Grote Brink afgesloten worden. Het zou natuurlijk fijn zijn wanneer wij de lopers langs het parcours in Westenesch gaan aanmoedigen. Er doen ook een aantal Westeneschers mee!

Nieuwe datum jaarvergadering:

Zoals u weet is deze door omstandigheden niet doorgegaan. De nieuwe datum voor de jaarvergadering wordt maandag 14 mei, als vanouds in De Eekwal.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsbelangen Westenesch

 

 

praktische informatie 4 mijl zondag 8 april

Brief voor omwonenden

Beleidsterreinen 2018-2022 Vereniging Dorpsbelangen Westenesch

Hier vind u de beleidsnotitie van Dorpsbelangen Westenesch voor de periode van 2018- 2022.

beleidsnotitie 2018

 

Paasactiviteiten 2018

 

Boerhoorn Paasactiviteiten

Ook dit jaar worden er weer diverse activiteiten georganiseerd rondom Pasen.

Neutie schiet’n

Datum:        zaterdag 31 maart (20.00 uur)

Locatie:        de Eekwal (de Ruif)

 De activiteitencommissie organiseert ook dit jaar weer “Neutie Schiet’n”. Voor de wat minder ervaren neutenschieters zijn de spelregels alvast afgedrukt op de achterkant van deze Boerhoorn. Er zijn leuke prijzen te winnen, maar bovenal is er een hoop gezelligheid!

Meld je daarom uiterlijk woensdag 28 maart aan bij:

 • Harrie van Tongeren (06-18245048, Westenesscherstraat 120) of
 • Peter Boonstra (06-51162889, Westenesscherstraat 50)

 

Paaseieren zoeken   

Datum:        2e paasdag 2 april (13.00 uur)

Locatie:        Grote Brink

 Na de succesvolle 1e editie van vorig jaar organiseert het jeugdbestuur ook in 2018 weer paaseieren zoeken op de grote Brink. Kinderen of kleinkinderen van dorpsbewoners kunnen om 13.00 uur beginnen met zoeken.

Voor de inkoop van de eieren willen we graag weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten. Meld je daarom uiterlijk woensdag 28 maart aan bij:

 • Evelien Fransen (0591-614147, Westenesscherstraat 87)
 • Eline Reinders (0591-611658, Kromme Elleboog 1)

Afbeeldingsresultaat voor paashaas

 

Paasvuur                      

Datum:        2e paasdag 2 april (20.00 uur)

Locatie:        Grote Brink (verzamelplek)

Traditiegetrouw kunnen kinderen of kleinkinderen van dorpsbewoners zich om 20.00 uur verzamelen op de Grote Brink. Vervolgens rijden de kinderen gezamenlijk op de kar naar de paasbult aan de Blikveldweg. De uitgereikte fakkels worden op de Blikveldweg aangestoken.

2e paasdag zal de paasbult ’s ochtends om 10 uur worden opgebouwd. Ook zorgen we er met elkaar voor dat de hekken worden verwijderd en de locatie rondom de paasbult netjes wordt opgeruimd. Wie wil hierbij helpen? Graag zelf hark, vork, schep etc. meenemen.

Namens de activiteitencommissie en het jeugdbestuur wensen wij u alvast fijne paasdagen. We hopen u te mogen begroeten bij één van onze activiteiten.

 

Jaarvergadering van 19 maart gaat niet door!

Beste dorpsbewoners,

 

In verband met het plotselinge overlijden van Gerjan Antoons, zoon van Harma en Cees Antoons  (secretarieel ondersteuner bestuur), heeft het bestuur besloten de geplande jaarvergadering op a.s. maandag 19 maart niet door te laten gaan.

Het bestuur zal u direct na Pasen op de hoogte stellen van de nieuwe datum waarop de jaarvergadering wordt georganiseerd.

we rekenen op uw begrip.

 

Bestuur Dorpsbelangen Westenesch

4 mijl van Emmen

Op 8 april vindt de 3e editie van de 4 mijl van Emmen plaats, deze gaat ook door Westenesch!

Voor info kijk op  www.4mijlvanemmen.nl

Inloopbijeenkomst verdubbeling N34

Uitnodiging inloopbijeenkomsten verdubbeling N34
De provincie Drenthe houdt op dinsdag 6 en woensdag 7 maart informatiebijeenkomsten over de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen. Graag nodigen wij u uit een van deze bijeenkomsten bij te wonen. U kunt binnen lopen tussen 16.00 en 20.00 uur.

Onderwerpen
We willen u graag informeren over de manier waarop de verdubbelde N34 en de viaducten in het landschap worden ingepast. Ook vertellen we u meer over de archeologische onderzoeken en het lesprogramma voor scholen. Daarnaast laten we het ontwerp van de nieuwe aansluiting bij Emmen-West zien. Medewerkers van de provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden en Emmen zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Waar en wanneer?
Dinsdag 6 maart 2018
Tussen 16.00-20.00 uur is er een inloopbijeenkomst over de verdubbeling van de N34 rondom Emmen. Locatie: steakhouse Route N34 aan de Oosterlangen 2 in Erm.

Woensdag 7 maart 2018
Tussen 16.00-20.00 uur is er een inloopbijeenkomst over de verdubbeling van de N34 bij Coevorden. Locatie: restaurant Cornelis aan de Hoofdstraat 29 in Dalen.

Vragen
Meer informatie vindt u op www.provincie.drenthe.nl/n34. U kunt uw vragen ook stellen via n34@drenthe.nl of door te bellen met het Klant Contact Centrum van de provincie Drenthe, telefoonnummer 0592-36 55 55.

Boerhoorn februari 2018

Beste dorpsgenoten,

In deze Boerhoorn besteden we graag aandacht aan het volgende:

 1. Aankondiging jaarvergadering;
 2. Uitnodiging schaatsen in Thialf;
 3. Stortdagen paasvuur.
 4. De jaarvergadering zal dit jaar gehouden worden op maandagavond 19 maart om 20.00 uur in de Eekwal. Een definitieve uitnodiging met agenda volgt nog.
 5. Op vrijdag 23 februari gaat we weer met een bus naar Thialf in Heerenveen om daar te gaan schaatsen. Hiervoor nodigen we alle dorpsgenoten uit om mee te gaan. Als je niet wilt schaatsen, mag je ook voor de gezelligheid mee. Altijd leuk! Voor dorpsgenoten zijn er geen kosten aan verbonden. We vragen van introducés een kleine vergoeding van € 7. We vertrekken om 19.00 uur vanaf de Grote Brink richting Heerenveen en we zijn rond 0.00 uur weer terug. Opgeven kan tot 20 februari bij Ina Uilders op telefoonnummer 640 665 of via Email inauilders@hotmail.com
 6. Op de volgende dagen van 9.00 tot 17.00 uur kan er UITSLUITEND snoeiafval op de bekende plaats aan de Blikveldweg worden gestort:

Zaterdag 3 maart

Zaterdag 10 maart

Zaterdag 17 maart

Zaterdag 24 maart

Zaterdag 31 maart

Net als voorgaande jaren wordt het terrein, dat omgeven is door een hekwerk, door de week afgesloten. Indien u buiten één van deze dagen om willen storten, dan kunt u een sleutel afhalen bij de Werktuigenvereniging of bij Cees Antoons, Heirweg 18. We willen nogmaals benadrukken dat u uitsluitend snoeiafval kunt storten. Op zaterdag 3 maart worden de hekken geplaatst. Wij zoeken nog vrijwilligers om hierbij te helpen. Wilt u helpen, kom dan om 10.00 uur naar het stortterrein aan de Blikveldweg.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur