Westenesch.nl

 • Het Oranjekanaal

 • De kleine Brink

 • De Brink

 • De Zwaaikom

 • Het Haventje

 • De Boermarke

 • Het Hunebed

Selecteer een maand:

Nieuwe foto’s

Er zijn foto’s geplaatst van de supergezellige pubquiz (10 november 2017) in de Eekwal.

Bovendien zijn er nog foto’s tevoorschijn gekomen van het neutje schiet’n afgelopen voorjaar…..

Sonja

 

Activiteiten commissie oktober 2017

Nieuws van de activiteitencommissie

 

Pubquiz:

Omdat de oriënteringsrit dit jaar door omstandigheden niet doorgaat hebben we voor  vrijdag 10 november een PUBQUIZ  gepland in de Ruif van de Eekwal (gewoon vragen beantwoorden in kleine groepjes). Aanvang 20.00 uur.

Graag opgeven voor 28 oktober bij Harrie van Tongeren, Westenesscherstraat 120, tel: 06-18245048. Deze avond gaat alleen door bij voldoende deelname!!

 

Bloemschikken:

Op donderdag 14 december kan iedereen die dat leuk vindt onder leiding van Erna Haverkate een kerststuk maken. Locatie wordt nog bekend gemaakt. We starten om 19.30 en de kosten zullen 20 euro bedragen.

Zelf meenemen:     -snoeischaar

                                   -schilmesje

                                   -rond platte schaal of taartplateau

Graag opgeven voor 1 december bij Annelies Meijer, Westenesscherstraat 68, tel: 06-51185341.

Nieuwjaarsborrel:

U bent allen welkom op de nieuwjaarsborrel op zaterdag 6 januari vanaf 16.00 uur in de loods van de CWV.

 

Tot gauw!

De activiteitencommissie:

Miranda Jipping, Annelies Meijer,

Peter Boonstra, Harrie van Tongeren, Sonja Wijkstra.

Jaarlijkse Oriënteringsrit

Beste dorpsgenoten,

Jammer genoeg lukt het dit jaar niet om de jaarlijkse oriënteringsrit te organiseren, we vinden het heel jammer maar het is niet anders. Uiteraard doen we ons best de rit volgend jaar gewoon weer door te laten gaan….

De activiteitencommissie

 

Sprietlopen, komt allen!!

 

 

Beste dorpsgenoten,

Op zaterdag 29 juli wordt er ‘s middags sprietlopen georganiseerd bij de haven van 3 tot 6.

Opgave hiervoor kan ter plekke worden geregeld,

Meedoen is geheel op eigen risico!

Voor de veiligheid worden zwemschoenen geadviseerd

Onder de 16 jaar moeten ouders toestemming geven.

Na afloop is er tijd voor een hapje en een drankje

 

Met vriendelijke groet,

Het jeugdbestuur

 

 

Boerhoorn juni 2017 BBQ!

Beste Dorpsgenoten

 

Opgave BBQ!!

 

Op 8 juli 2017 is het weer zover, de jaarlijkse BBQ op de Brink.

De tent is open vanaf 19.00 uur.

De eigen bijdrage is 15 € voor volwassenen en 7,50 € voor kinderen tot 12 jaar.

U kunt zich opgeven bij onderstaande commissieleden voor 1 juli a.s.

Graag bij opgave betalen.

 

Miranda Jipping,          Westenesscherstraat 96,                  06-23628494

Annelies Meijer,            Westenesscherstraat 68,                  06-51185341

Harrie van Tongeren,    Westenesscherstraat 120,                06-18245048

Peter Boonstra              Westenesscherstraat 50,                  06-51162889

Sonja Wijkstra              Westenesscherstraat 56,                  06-49858124

 

Snikketocht op 10 september (middag).

We hebben voor 10 september een tocht gepland met de Snikke “Johannes Veldkamp” over het Koning Willem Alexanderkanaal. Dit is een Groningse trekschuit van 1907 die geschikt gemaakt is voor groepstochten. Het gaat om een middagtocht vanaf ca 13.00 uur tot 16.30 uur (koffie/gebak/consumptie inbegrepen). De start is aan het eind van de Oosterwijk in Oranjedorp. Bij slecht weer is de schuit overdekt, de boot is ook toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn.

 

Omdat we geen idee hebben hoeveel animo er voor deze activiteit is, graag alvast aanmelden bij Peter Boonstra: 06-51162889

t.z.t. ontvangt u nadere informatie

 

Boerhoorn Paasactiviteiten

 

Beste Dorpsgenoten

 

Paasvuur

Op 2e paasdag 17 april kunnen (klein)kinderen in de basisschoolleeftijd zich om 20.00 uur verzamelen op de Brink. Gezamenlijk wordt er dan op de kar naar de paasbult aan de Blikveldweg gereden. De uitgereikte fakkels worden pas aan het begin van de Blikveldweg aangestoken.

Kinderen, die niet in Westenesch wonen, kunnen een fakkel kopen voor 3 euro per stuk.

2e paasdag zal de paasbult ’s ochtends om 10 uur worden opgebouwd. Wie komt er helpen? Graag zelf schep, hark, etc. meenemen!

 

 Neutie schiet’n

De activiteitencommissie organiseert, bij voldoende deelname, op vrijdagavond 14 april vanaf 20.00 uur Neutie Schiet’n in de Ruif op de Eekwal.

Aanmelden kan bij Sonja Wijkstra  tot en met vrijdag 7 april.

Tel: 06-49 85 81 24 (het liefst via Whatsapp/SMS)

 

 

BBQ

Noteer vast in jullie agenda’s: 8 juli BBQ op de Brink!

 

We hopen op een goeie opkomst,

De Activiteitencommissie, 

Miranda Jipping                  Westenesscherstraat 96                tel. 06- 23 62 84 94

Annelies Meijer                   Westenesscherstraat 68                tel. 06- 51 18 53 41

Peter Boonstra                    Westenesscherstraat 50                tel. 06- 51 16 28 89

Harrie van Tongeren          Westenesscherstraat 120             tel. 06- 18 24 50 48

Sonja Wijkstra                      Westenesscherstraat 56                tel. 06- 49 85 81 24

 

 

Boerhoorn jeugdbestuur maart 2017

Beste Dorpsgenoten,

Op maandag 17 april, 2e paasdag kunnen er paaseieren worden gezocht pop de grpte Brink. Dit wordt georganiseerd voor de kinderen en/of kleinkinderen. Vanaf 13.00 uur kan er begonnen worden met zoeken.

Voor de inkoop van de eieren zouden we graag willen weten hoeveel kinderen er mee zouden willen doen, er zijn verder geen kosten aan verbonden.

Hiervoor is opgave mogelijk tot 31 maar 2017:

Evelien Fransen op telefoonnummer 0591-614147 (Westenesscherstraat 87)

Eline Reinders op telefoonnummer 0591-611658 (Kromme Elleboog 1)

 

Met vriendelijke groet,

Het jeugdbestuur

Toelichting Hoornstra 18 maart gaat niet door!!

Beste Dorpsgenoten,

De in de vorige gedane uiitnodiging van de firma Hoornstra, om nader te komen kijken naar de werkzaamheden aan het Oranjekanaal, kan geen doorgang vinden. Omdat de werzaamheden de laatste dagen heel snel zijn verlopen, ziet het kanaal er al weer als vanouds uit.

Klik op de onderstaande foto voor meer afbeeldingen.

DCIM100MEDIADJI_0024.JPG

 

Bestuur Dorpsbelangen

Agenda jaarvergadering 20 maart 2017

boerhoorn sjabloonenda jaarvergadering Dorpsbelangen Westenesch

20 maart 2017 – 20.00 uur

Manege de Eekwal

 

 1. Opening

 

 1. Mededelingen en vaststellen definitieve agenda

 

 1. Sprekers
 • De heren Blaauwgeers, Wenneker en Geertsema lichten het beleid van de gemeente Emmen inzake het onderhoud groen en wegen in en rondom Westenesch toe.

 

 1. Gelegenheid tot het stellen van vragen

 

 1. Korte pauze

 

 1. Notulen jaarvergadering 2016
 • Deze staan op de website westenesch.nl: klik hier.

 

 1. Verslag jaar 2016 – 2017 van secretaris en penningmeester

 

 1. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe commissie

(nieuwe commissie fam. Arnt en fam. Hofstra, reserve fam. Fransen)

 

 1. Bestuurssamenstelling
 • Het bestuur heeft dhr. R. Ensing bereid gevonden nog een periode als voorzitter te willen fungeren en stelt de vergadering voor hiermee akkoord te gaan. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering aangemeld worden bij de secretaris.

 

 1. Benoeming nieuwe activiteitencommissie
 • Aftredend: Henk-Jan Reinders en Jans Fransen
 • Nieuwe leden: Peter Boonstra en Harry van Tongeren

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting van de vergadering

Na de vergadering kan onder het genot van een hapje en aan drankje worden nagepraat.

 

* een kopie van de notulen kan desgewenst worden opgevraagd bij de secretaris. Daarnaast zal er een beperkt aantal verslagen ter vergadering aanwezig zijn.

 

UITNODIGING

De firma Hoornstra verzorgt bij de onderdoorgang van de N381 de aansluiting van de waterleiding uit Emmermeer. Hierbij is een gedeelte van het kanaal drooggelegd. De firma nodigt hierbij de inwoners van Westenesch uit om op

zaterdag 18 maart om 10.00 uur

te komen kijken bij de werkzaamheden aan het Oranjekanaal aan de oostzijde. Een toelichting over de werkzaamheden wordt verzorgd door de firma Hoornstra.

Boerhoorn februari 2017

boerhoorn sjabloon

Nieuwsbrief februari 2017

 

Beste dorpsgenoten,

 

In deze Boerhoorn besteden we graag aandacht aan het volgende:

 1. Aankondiging jaarvergadering;
 2. Uitnodiging schaatsen in Thialf;
 3. Stortdagen paasvuur.

1. De jaarvergadering zal dit jaar gehouden worden op maandagavond 20 maart om 20.00 uur in de Eekwal. Een definitieve uitnodiging met agenda volgt nog.

2. Op vrijdag 3 maart gaat we weer met een bus naar Thialf in Heerenveen om daar te gaan schaatsen. Hiervoor nodigen we alle dorpsgenoten uit om mee te gaan. Als je niet wilt schaatsen, mag je ook voor de gezelligheid mee. Altijd leuk! Voor dorpsgenoten zijn er geen kosten aan verbonden. We vragen van introducés een kleine vergoeding van € 7. We vertrekken om 19.00 uur vanaf de Grote Brink richting Heerenveen en we zijn rond 0.00 uur weer terug. Opgeven kan tot 28 februari bij Ina Uilders op telefoonnummer 640 665.

3. Op de volgende dagen van 9.00 tot 17.00 uur kan er UITSLUITEND snoeiafval op de bekende plaats aan de Blikveldweg worden gestort:

Zaterdag 18 maart

Zaterdag 25 maart

Zaterdag 1 april

Zaterdag 8 april

Zaterdag 15 april.

Net als voorgaande jaren wordt het terrein, dat omgeven is door een hekwerk, door de week afgesloten. Indien u buiten één van deze dagen om willen storten, dan kunt u een sleutel afhalen bij de Werktuigenvereniging of bij Cees Antoons, Heirweg 18. We willen nogmaals benadrukken dat u uitsluitend snoeiafval kunt storten. Op zaterdag 11 maart worden de hekken geplaatst. Wij zoeken nog vrijwilligers om hierbij te helpen. Wilt u helpen, kom dan om 10.00 uur naar het stortterrein aan de Blikveldweg.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur