Westenesch.nl

 • Het Oranjekanaal

 • De kleine Brink

 • De Brink

 • De Zwaaikom

 • Het Haventje

 • De Boermarke

 • Het Hunebed

Selecteer een maand:

Boerhoorn 3 april 2018

Westenesch, 3 april 2018

Beste inwoners van Westenesch,

Met deze Boerhoorn willen we u op de hoogte brengen van twee zaken, namelijk de 4 mijl van Emmen die gedeeltelijk door ons dorp komt en de nieuwe datum voor de jaarvergadering.

De 4 Mijl van Emmen:

Omdat de “Huis aan Huisbladen” in ons dorp op dit moment niet worden bezorgd willen wij u met deze Boerhoorn op de hoogte brengen van het verloop van de 4 mijl van Emmen a.s. zondag 8 april die gedeeltelijk door ons dorp komt. Mogelijk dat u dit al langs een andere weg heeft vernomen.

Om 13.30 uur start de “Kids run” in de Hondsrugtunnel.  Om 14.30 uur start de “volwassen run” ook vanuit de Hondsrugtunnel.  Vanaf de tunnel lopen de deelnemers door ons dorp naar de Grote Brink. Daar gaan ze de Heirweg in richting Oranjekanaal. Vanaf het Oranjekanaal gaan ze over de Melkweg naar Noordbarge. De lopers maken een rondje Noordbarge en komen vervolgens via de Schapenveenweg weer terug in Westenesch (zie kaartje achterop).

Omdat de deelnemers in groepen starten is het de verwachting dat de hele middag vanaf ongeveer 13.30 uur lopers door het dorp gaan. Mogelijk zal de Westenesscherstraat vanaf de Grote Brink afgesloten worden. Het zou natuurlijk fijn zijn wanneer wij de lopers langs het parcours in Westenesch gaan aanmoedigen. Er doen ook een aantal Westeneschers mee!

Nieuwe datum jaarvergadering:

Zoals u weet is deze door omstandigheden niet doorgegaan. De nieuwe datum voor de jaarvergadering wordt maandag 14 mei, als vanouds in De Eekwal.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsbelangen Westenesch

 

 

praktische informatie 4 mijl zondag 8 april

Brief voor omwonenden

Beleidsterreinen 2018-2022 Vereniging Dorpsbelangen Westenesch

Hier vind u de beleidsnotitie van Dorpsbelangen Westenesch voor de periode van 2018- 2022.

beleidsnotitie 2018

 

Paasactiviteiten 2018

 

Boerhoorn Paasactiviteiten

Ook dit jaar worden er weer diverse activiteiten georganiseerd rondom Pasen.

Neutie schiet’n

Datum:        zaterdag 31 maart (20.00 uur)

Locatie:        de Eekwal (de Ruif)

 De activiteitencommissie organiseert ook dit jaar weer “Neutie Schiet’n”. Voor de wat minder ervaren neutenschieters zijn de spelregels alvast afgedrukt op de achterkant van deze Boerhoorn. Er zijn leuke prijzen te winnen, maar bovenal is er een hoop gezelligheid!

Meld je daarom uiterlijk woensdag 28 maart aan bij:

 • Harrie van Tongeren (06-18245048, Westenesscherstraat 120) of
 • Peter Boonstra (06-51162889, Westenesscherstraat 50)

 

Paaseieren zoeken   

Datum:        2e paasdag 2 april (13.00 uur)

Locatie:        Grote Brink

 Na de succesvolle 1e editie van vorig jaar organiseert het jeugdbestuur ook in 2018 weer paaseieren zoeken op de grote Brink. Kinderen of kleinkinderen van dorpsbewoners kunnen om 13.00 uur beginnen met zoeken.

Voor de inkoop van de eieren willen we graag weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten. Meld je daarom uiterlijk woensdag 28 maart aan bij:

 • Evelien Fransen (0591-614147, Westenesscherstraat 87)
 • Eline Reinders (0591-611658, Kromme Elleboog 1)

Afbeeldingsresultaat voor paashaas

 

Paasvuur                      

Datum:        2e paasdag 2 april (20.00 uur)

Locatie:        Grote Brink (verzamelplek)

Traditiegetrouw kunnen kinderen of kleinkinderen van dorpsbewoners zich om 20.00 uur verzamelen op de Grote Brink. Vervolgens rijden de kinderen gezamenlijk op de kar naar de paasbult aan de Blikveldweg. De uitgereikte fakkels worden op de Blikveldweg aangestoken.

2e paasdag zal de paasbult ’s ochtends om 10 uur worden opgebouwd. Ook zorgen we er met elkaar voor dat de hekken worden verwijderd en de locatie rondom de paasbult netjes wordt opgeruimd. Wie wil hierbij helpen? Graag zelf hark, vork, schep etc. meenemen.

Namens de activiteitencommissie en het jeugdbestuur wensen wij u alvast fijne paasdagen. We hopen u te mogen begroeten bij één van onze activiteiten.

 

Jaarvergadering van 19 maart gaat niet door!

Beste dorpsbewoners,

 

In verband met het plotselinge overlijden van Gerjan Antoons, zoon van Harma en Cees Antoons  (secretarieel ondersteuner bestuur), heeft het bestuur besloten de geplande jaarvergadering op a.s. maandag 19 maart niet door te laten gaan.

Het bestuur zal u direct na Pasen op de hoogte stellen van de nieuwe datum waarop de jaarvergadering wordt georganiseerd.

we rekenen op uw begrip.

 

Bestuur Dorpsbelangen Westenesch

4 mijl van Emmen

Op 8 april vindt de 3e editie van de 4 mijl van Emmen plaats, deze gaat ook door Westenesch!

Voor info kijk op  www.4mijlvanemmen.nl

Inloopbijeenkomst verdubbeling N34

Uitnodiging inloopbijeenkomsten verdubbeling N34
De provincie Drenthe houdt op dinsdag 6 en woensdag 7 maart informatiebijeenkomsten over de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen. Graag nodigen wij u uit een van deze bijeenkomsten bij te wonen. U kunt binnen lopen tussen 16.00 en 20.00 uur.

Onderwerpen
We willen u graag informeren over de manier waarop de verdubbelde N34 en de viaducten in het landschap worden ingepast. Ook vertellen we u meer over de archeologische onderzoeken en het lesprogramma voor scholen. Daarnaast laten we het ontwerp van de nieuwe aansluiting bij Emmen-West zien. Medewerkers van de provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden en Emmen zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Waar en wanneer?
Dinsdag 6 maart 2018
Tussen 16.00-20.00 uur is er een inloopbijeenkomst over de verdubbeling van de N34 rondom Emmen. Locatie: steakhouse Route N34 aan de Oosterlangen 2 in Erm.

Woensdag 7 maart 2018
Tussen 16.00-20.00 uur is er een inloopbijeenkomst over de verdubbeling van de N34 bij Coevorden. Locatie: restaurant Cornelis aan de Hoofdstraat 29 in Dalen.

Vragen
Meer informatie vindt u op www.provincie.drenthe.nl/n34. U kunt uw vragen ook stellen via n34@drenthe.nl of door te bellen met het Klant Contact Centrum van de provincie Drenthe, telefoonnummer 0592-36 55 55.

Boerhoorn februari 2018

Beste dorpsgenoten,

In deze Boerhoorn besteden we graag aandacht aan het volgende:

 1. Aankondiging jaarvergadering;
 2. Uitnodiging schaatsen in Thialf;
 3. Stortdagen paasvuur.
 4. De jaarvergadering zal dit jaar gehouden worden op maandagavond 19 maart om 20.00 uur in de Eekwal. Een definitieve uitnodiging met agenda volgt nog.
 5. Op vrijdag 23 februari gaat we weer met een bus naar Thialf in Heerenveen om daar te gaan schaatsen. Hiervoor nodigen we alle dorpsgenoten uit om mee te gaan. Als je niet wilt schaatsen, mag je ook voor de gezelligheid mee. Altijd leuk! Voor dorpsgenoten zijn er geen kosten aan verbonden. We vragen van introducés een kleine vergoeding van € 7. We vertrekken om 19.00 uur vanaf de Grote Brink richting Heerenveen en we zijn rond 0.00 uur weer terug. Opgeven kan tot 20 februari bij Ina Uilders op telefoonnummer 640 665 of via Email inauilders@hotmail.com
 6. Op de volgende dagen van 9.00 tot 17.00 uur kan er UITSLUITEND snoeiafval op de bekende plaats aan de Blikveldweg worden gestort:

Zaterdag 3 maart

Zaterdag 10 maart

Zaterdag 17 maart

Zaterdag 24 maart

Zaterdag 31 maart

Net als voorgaande jaren wordt het terrein, dat omgeven is door een hekwerk, door de week afgesloten. Indien u buiten één van deze dagen om willen storten, dan kunt u een sleutel afhalen bij de Werktuigenvereniging of bij Cees Antoons, Heirweg 18. We willen nogmaals benadrukken dat u uitsluitend snoeiafval kunt storten. Op zaterdag 3 maart worden de hekken geplaatst. Wij zoeken nog vrijwilligers om hierbij te helpen. Wilt u helpen, kom dan om 10.00 uur naar het stortterrein aan de Blikveldweg.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

 

Raadsbrief inzake windmolens

raadsbrief_windenergie_fase_3_000raadsbrief_windenergie_fase_3_001raadsbrief_windenergie_fase_3_002raadsbrief_windenergie_fase_3_003

Brief gemeente Emmen inzake Windmolens

11 januari 2018
Windmolens toch mogelijk binnen gemeentelijke
voorwaarden
Het overleg van het Gebiedsplatform Pottendijk wordt binnenkort weer
opgestart. De besprekingen om tot een windmolenpark te komen, waren
eind 2017 stil komen te liggen in alle drie aangewezen gebieden in de
gemeente Emmen. Dit nadat de initiatiefnemers Raedthuys en Yard
hadden aangegeven dat zij niet konden bouwen onder de voorwaarden van
de gemeente en omwonenden. Een van de initiatiefnemers in het gebied
Pottendijk, de heer Deddens, heeft echter aangegeven dat hij openstaat
voor een ontwikkeling van windenergie op de Pottendijk, binnen de
randvoorwaarden. De gemeente wil medewerking verlenen om de
noodzakelijke procedures hiervoor op te starten. Voordat een vergunning
wordt ingediend, zal het plan van de heer Deddens worden besproken
binnen het Gebiedsplatform Pottendijk.
Wethouder René van der Weide:“Als gemeente hebben wij in de afgelopen
periode intensief gesproken met alle partijen om weer voortgang in het proces
te krijgen. Met het initiatief van Deddens lijkt dat te lukken en onder de
gemeentelijke voorwaarden. Belangrijkste uitgangspunt is dat wij de hinder
zoveel mogelijk willen beperken binnen de provinciale taakstelling.”.
Energiepark Pottendijk
In het plan ‘Energiepark Pottendijk’ van de heer Deddens is zowel windenergie
als een zonnepark opgenomen. Het initiatief voldoet aan de eisen, die de
gemeente gesteld heeft aan de windmolens, zodat hinder voor omwonenden
zoveel mogelijk beperkt wordt. De 6 tot 8 windmolens komen naar alle
waarschijnlijkheid op minimaal 1.100 meter afstand van alle woningen in het
gebied te staan. Het plan voldoet ook aan de gemeentelijke eis van maximaal
149 meter tiphoogte. De windmolens leveren minimaal 26,2 MW en maximaal
33,6 MW op. Het plan voor een zonnepark gaat uit van 30MW.
In het hele gebied Pottendijk is ruimte voor 12 windmolens. Dit moet
uiteindelijk 50,5 MW aan windenergie opleveren.
Compensatie
De initiatiefnemer van het plan Energiepark Pottendijk geeft aan rekening te
willen houden met zorgen van omwonenden. Hij gaat met de leden van het
gebiedsplatform in gesprek om tot een gedragen plan te komen. Ook wil hij
afspraken maken over afdrachten aan het gebied. Dit is ook zo afgesproken in
de de gedragscode, die de gemeenteraard heeft vastgesteld.
Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie, Tymen
Hein Corporaal, via tel 14 0591.
team Communicatie
Raadhuisplein 1
Postbus 30001
7800 RA Emmen
Tel: 14 0591
Fax (0591) 68 52 05