Westenesch.nl

 • Het Oranjekanaal

 • De kleine Brink

 • De Brink

 • De Zwaaikom

 • Het Haventje

 • De Boermarke

 • Het Hunebed

Selecteer een maand:

4 mijl van Emmen

Op 8 april vindt de 3e editie van de 4 mijl van Emmen plaats, deze gaat ook door Westenesch!

Voor info kijk op  www.4mijlvanemmen.nl

Inloopbijeenkomst verdubbeling N34

Uitnodiging inloopbijeenkomsten verdubbeling N34
De provincie Drenthe houdt op dinsdag 6 en woensdag 7 maart informatiebijeenkomsten over de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen. Graag nodigen wij u uit een van deze bijeenkomsten bij te wonen. U kunt binnen lopen tussen 16.00 en 20.00 uur.

Onderwerpen
We willen u graag informeren over de manier waarop de verdubbelde N34 en de viaducten in het landschap worden ingepast. Ook vertellen we u meer over de archeologische onderzoeken en het lesprogramma voor scholen. Daarnaast laten we het ontwerp van de nieuwe aansluiting bij Emmen-West zien. Medewerkers van de provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden en Emmen zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Waar en wanneer?
Dinsdag 6 maart 2018
Tussen 16.00-20.00 uur is er een inloopbijeenkomst over de verdubbeling van de N34 rondom Emmen. Locatie: steakhouse Route N34 aan de Oosterlangen 2 in Erm.

Woensdag 7 maart 2018
Tussen 16.00-20.00 uur is er een inloopbijeenkomst over de verdubbeling van de N34 bij Coevorden. Locatie: restaurant Cornelis aan de Hoofdstraat 29 in Dalen.

Vragen
Meer informatie vindt u op www.provincie.drenthe.nl/n34. U kunt uw vragen ook stellen via n34@drenthe.nl of door te bellen met het Klant Contact Centrum van de provincie Drenthe, telefoonnummer 0592-36 55 55.

Boerhoorn februari 2018

Beste dorpsgenoten,

In deze Boerhoorn besteden we graag aandacht aan het volgende:

 1. Aankondiging jaarvergadering;
 2. Uitnodiging schaatsen in Thialf;
 3. Stortdagen paasvuur.
 4. De jaarvergadering zal dit jaar gehouden worden op maandagavond 19 maart om 20.00 uur in de Eekwal. Een definitieve uitnodiging met agenda volgt nog.
 5. Op vrijdag 23 februari gaat we weer met een bus naar Thialf in Heerenveen om daar te gaan schaatsen. Hiervoor nodigen we alle dorpsgenoten uit om mee te gaan. Als je niet wilt schaatsen, mag je ook voor de gezelligheid mee. Altijd leuk! Voor dorpsgenoten zijn er geen kosten aan verbonden. We vragen van introducés een kleine vergoeding van € 7. We vertrekken om 19.00 uur vanaf de Grote Brink richting Heerenveen en we zijn rond 0.00 uur weer terug. Opgeven kan tot 20 februari bij Ina Uilders op telefoonnummer 640 665 of via Email inauilders@hotmail.com
 6. Op de volgende dagen van 9.00 tot 17.00 uur kan er UITSLUITEND snoeiafval op de bekende plaats aan de Blikveldweg worden gestort:

Zaterdag 3 maart

Zaterdag 10 maart

Zaterdag 17 maart

Zaterdag 24 maart

Zaterdag 31 maart

Net als voorgaande jaren wordt het terrein, dat omgeven is door een hekwerk, door de week afgesloten. Indien u buiten één van deze dagen om willen storten, dan kunt u een sleutel afhalen bij de Werktuigenvereniging of bij Cees Antoons, Heirweg 18. We willen nogmaals benadrukken dat u uitsluitend snoeiafval kunt storten. Op zaterdag 3 maart worden de hekken geplaatst. Wij zoeken nog vrijwilligers om hierbij te helpen. Wilt u helpen, kom dan om 10.00 uur naar het stortterrein aan de Blikveldweg.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

 

Raadsbrief inzake windmolens

raadsbrief_windenergie_fase_3_000raadsbrief_windenergie_fase_3_001raadsbrief_windenergie_fase_3_002raadsbrief_windenergie_fase_3_003

Brief gemeente Emmen inzake Windmolens

11 januari 2018
Windmolens toch mogelijk binnen gemeentelijke
voorwaarden
Het overleg van het Gebiedsplatform Pottendijk wordt binnenkort weer
opgestart. De besprekingen om tot een windmolenpark te komen, waren
eind 2017 stil komen te liggen in alle drie aangewezen gebieden in de
gemeente Emmen. Dit nadat de initiatiefnemers Raedthuys en Yard
hadden aangegeven dat zij niet konden bouwen onder de voorwaarden van
de gemeente en omwonenden. Een van de initiatiefnemers in het gebied
Pottendijk, de heer Deddens, heeft echter aangegeven dat hij openstaat
voor een ontwikkeling van windenergie op de Pottendijk, binnen de
randvoorwaarden. De gemeente wil medewerking verlenen om de
noodzakelijke procedures hiervoor op te starten. Voordat een vergunning
wordt ingediend, zal het plan van de heer Deddens worden besproken
binnen het Gebiedsplatform Pottendijk.
Wethouder René van der Weide:“Als gemeente hebben wij in de afgelopen
periode intensief gesproken met alle partijen om weer voortgang in het proces
te krijgen. Met het initiatief van Deddens lijkt dat te lukken en onder de
gemeentelijke voorwaarden. Belangrijkste uitgangspunt is dat wij de hinder
zoveel mogelijk willen beperken binnen de provinciale taakstelling.”.
Energiepark Pottendijk
In het plan ‘Energiepark Pottendijk’ van de heer Deddens is zowel windenergie
als een zonnepark opgenomen. Het initiatief voldoet aan de eisen, die de
gemeente gesteld heeft aan de windmolens, zodat hinder voor omwonenden
zoveel mogelijk beperkt wordt. De 6 tot 8 windmolens komen naar alle
waarschijnlijkheid op minimaal 1.100 meter afstand van alle woningen in het
gebied te staan. Het plan voldoet ook aan de gemeentelijke eis van maximaal
149 meter tiphoogte. De windmolens leveren minimaal 26,2 MW en maximaal
33,6 MW op. Het plan voor een zonnepark gaat uit van 30MW.
In het hele gebied Pottendijk is ruimte voor 12 windmolens. Dit moet
uiteindelijk 50,5 MW aan windenergie opleveren.
Compensatie
De initiatiefnemer van het plan Energiepark Pottendijk geeft aan rekening te
willen houden met zorgen van omwonenden. Hij gaat met de leden van het
gebiedsplatform in gesprek om tot een gedragen plan te komen. Ook wil hij
afspraken maken over afdrachten aan het gebied. Dit is ook zo afgesproken in
de de gedragscode, die de gemeenteraard heeft vastgesteld.
Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie, Tymen
Hein Corporaal, via tel 14 0591.
team Communicatie
Raadhuisplein 1
Postbus 30001
7800 RA Emmen
Tel: 14 0591
Fax (0591) 68 52 05

Joodse begraafplaats

Er is een nieuwe pagina toegevoegd aan de geschiedenis van Westenesch.

IMG_0034 (Medium)

Boerhoorn december 2017

boerhoorn1 dec 2017Boerhoorn2 dec 2017

Jeugdbestuur

Beste dorpsgenoten,

 

Het jeugdbestuur heeft een activiteit georganiseerd voor de jeugd van het dorp.

Dat bestaat deze keer uit een gezellige avond met eten en drinken, daarna gaan wij gezamenlijk bowlen.

Dit zal plaatsvinden op 26 Januari 2018 in bowlingcentrum Bowl & Fun Emmen. Wilhelminastraat 83, 7811 JJ Emmen.

 

Wij verwachten je om 18:45 bij het bowlingcentrum.

De kosten bedragen 10,- pp bij opgave.

Opgave graag voor 20 december 2017.

 

Je kunt je opgeven bij:

Jeroen Fransen          0622110384       Westenesscherstraat 88

André Reinders           0655804330      Westenesscherstraat 44

 

Met vriendelijke groet,

Het jeugdbestuur

 

 

Beste dorpsgenoten,

 

Het jeugdbestuur heeft een activiteit georganiseerd voor de jeugd van het dorp.

Dat bestaat deze keer uit een gezellige avond met eten en drinken, daarna gaan wij gezamenlijk bowlen.

Dit zal plaatsvinden op 26 Januari 2018 in bowlingcentrum Bowl & Fun Emmen. Wilhelminastraat 83, 7811 JJ Emmen.

 

Wij verwachten je om 18:45 bij het bowlingcentrum.

De kosten bedragen 10,- pp bij opgave.

Opgave graag voor 20 december 2017.

 

Je kunt je opgeven bij:

Jeroen Fransen          0622110384       Westenesscherstraat 88

André Reinders           0655804330      Westenesscherstraat 44

 

Met vriendelijke groet,

Het jeugdbestuur

 

 

Nieuwe foto’s

Afgelopen donderdag (14 december) zijn er door een aantal dames van Westenesch kerststukken gemaakt, het was een heel gezellige avond met mooie resultaten. De foto’s van deze avond staan op de site evenals luchtfoto’s van westenesch.

Fijne Feestdagen allemaal!!

Nieuwe foto’s

Er zijn foto’s geplaatst van de supergezellige pubquiz (10 november 2017) in de Eekwal.

Bovendien zijn er nog foto’s tevoorschijn gekomen van het neutje schiet’n afgelopen voorjaar…..

Sonja