Westenesch.nl

  • Het Oranjekanaal

  • De kleine Brink

  • De Brink

  • De Zwaaikom

  • Het Haventje

  • De Boermarke

  • Het Hunebed

Jeugdcommissie

Functie Naam Adres Telefoonnummer
Voorzitter Emmy Fransen Westenesscherstraat 70 647080
Secretaris Ruben Hilbrands Westenesscherstraat 83 611328
Lid Eline Reinders Kromme Elleboog 1 611658
Lid Erik Reinders Westenesscherstraat 44 643774