Westenesch.nl

  • Het Oranjekanaal

  • De kleine Brink

  • De Brink

  • De Zwaaikom

  • Het Haventje

  • De Boermarke

  • Het Hunebed

Algemeen bestuur

Functie Naam Adres Telefoonnummer
Voorzitter Riekus Ensing Oude Schietbaanweg 3 649646
Ambtelijk Secretaris Cees Antoons Heirweg 18 615951
Lid Geertje Doornekamp Sluisvierweg 14 0651117122
Lid Jan Brinkman Westenesscherstraat 78 611568
Penningmeester Geert Gruppen Westenesscherstraat 84 640601
Lid Sonja Wijkstra Westenesscherstraat 56 631875