Westenesch.nl

  • Het Oranjekanaal

  • De kleine Brink

  • De Brink

  • De Zwaaikom

  • Het Haventje

  • De Boermarke

  • Het Hunebed

Activiteiten commissie

Naam Adres Telefoonnummer
Harrie van Tongeren Westenesscherstraat 120 06- 18245048
Peter Boonstra Westenesscherstraat 50 06- 51162889
Ina Houwing Oude Schietbaanweg 6 619975
Grietje Zwaving Oude Schietbaanweg 15 06- 21161856
Jan Brinkman Westenesscherstraat 78 611568