Westenesch.nl

  • Het Oranjekanaal

  • De kleine Brink

  • De Brink

  • De Zwaaikom

  • Het Haventje

  • De Boermarke

  • Het Hunebed

Boerhoorn november 2018

Aan de inwoners van Westenesch

 

Westenesch, 6 november 2018

Beste dorpsgenoten,

Onlangs is het bestuur van uw Vereniging door ambtenaren van de gemeente Emmen voorgelicht mbt de verschillende mogelijkheden die er zijn om gezamenlijk zonnecollectoren aan te schaffen en/of te plaatsen. De gemeente Emmen stimuleert de ontwikkeling van duurzame energie. Een van de mogelijkheden die toegelicht is is de inrichting van een dorpscoöperatie zonne-energie.

Daarnaast is het bestuur de mogelijkheid aan het onderzoeken een AED aan te schaffen en te plaatsen in ons dorp. Ook daarin is het bestuur voorgelicht. In het verleden is daartoe al eens een poging ondernomen.

Uit een rondgang door ons dorp is gebleken dat voor beide onderwerpen, zonnecollectoren en AED, voldoende belangstelling is om een voorlichtingsavond te organiseren.

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor deze voorlichtingsavond op:

Dinsdagavond 20 november

                               Aanvang: 19.30 uur

                               Plaats: De Eekwal

 

De bijeenkomst zal in twee gedeeltes worden georganiseerd:

Het eerste thema “AED” zal tussen 19.30 en 20.30 uur aan de orde komen.

Na een korte pauze zal in het tweede gedeelte van de avond vanaf ongeveer 20.45 uur het thema  “Zonnecollectoren” worden besproken. Voor beide onderwerpen zijn externe deskundigen aanwezig die één en ander zullen presenteren.

 

 

Tot dinsdagavond 20 november.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsbelangen Westenesch