Westenesch.nl

  • Het Oranjekanaal

  • De kleine Brink

  • De Brink

  • De Zwaaikom

  • Het Haventje

  • De Boermarke

  • Het Hunebed

Herinnering jaarvergadering

Aan de inwoners van Westenesch.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering op:

maandag 14 mei 2018 om 20.00 uur bij manege de Eekwal.

Agenda;

1.  Opening en vaststellen definitieve agenda
2.  Mededelingen
3.  Notulen jaarvergadering 2017
4.  Verslag penningmeester
5.  Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie, aftreden fam. Arndt;
    nieuwe commissie; fam. Hofstra en fam. Jan Fransen, reserve fam. Jans Fransen
6.  Verslag secretaris
7.  Bestuurssamenstelling
    Ina Uilders treedt af na 5 jaar. Voorgedragen als nieuw bestuurslid; mevr. Geertje Doornekamp.
    Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris worden aangemeld.
8.  Benoeming nieuwe activeitencommissie
    Aftredend; Annelies Meijer en Miranda Jipping.
    Nieuwe leden; Ina Houwing en Grietje Zwaving.
9.  Beleidnotitie ( zie bijlage bij de vorige uitnodiging)
10. Rondvraag
11. Sluiten van de vergadering
    pauze
12. Spreker Notaris Fokke de Vries over: 'Moet ik mijn huis opeten als ik naar een zorginstelling ga?'

Na de presentatie van Fokke de Vries kan er informeel onder het genot van een hapje en drankje worden nagepraat.