Westenesch.nl

  • Het Oranjekanaal

  • De kleine Brink

  • De Brink

  • De Zwaaikom

  • Het Haventje

  • De Boermarke

  • Het Hunebed

Boerhoorn juni 2017 BBQ!

Beste Dorpsgenoten

 

Opgave BBQ!!

 

Op 8 juli 2017 is het weer zover, de jaarlijkse BBQ op de Brink.

De tent is open vanaf 19.00 uur.

De eigen bijdrage is 15 € voor volwassenen en 7,50 € voor kinderen tot 12 jaar.

U kunt zich opgeven bij onderstaande commissieleden voor 1 juli a.s.

Graag bij opgave betalen.

 

Miranda Jipping,          Westenesscherstraat 96,                  06-23628494

Annelies Meijer,            Westenesscherstraat 68,                  06-51185341

Harrie van Tongeren,    Westenesscherstraat 120,                06-18245048

Peter Boonstra              Westenesscherstraat 50,                  06-51162889

Sonja Wijkstra              Westenesscherstraat 56,                  06-49858124

 

Snikketocht op 10 september (middag).

We hebben voor 10 september een tocht gepland met de Snikke “Johannes Veldkamp” over het Koning Willem Alexanderkanaal. Dit is een Groningse trekschuit van 1907 die geschikt gemaakt is voor groepstochten. Het gaat om een middagtocht vanaf ca 13.00 uur tot 16.30 uur (koffie/gebak/consumptie inbegrepen). De start is aan het eind van de Oosterwijk in Oranjedorp. Bij slecht weer is de schuit overdekt, de boot is ook toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn.

 

Omdat we geen idee hebben hoeveel animo er voor deze activiteit is, graag alvast aanmelden bij Peter Boonstra: 06-51162889

t.z.t. ontvangt u nadere informatie