Westenesch.nl

  • Het Oranjekanaal

  • De kleine Brink

  • De Brink

  • De Zwaaikom

  • Het Haventje

  • De Boermarke

  • Het Hunebed

Boerhoorn jeugdbestuur maart 2017

Beste Dorpsgenoten,

Op maandag 17 april, 2e paasdag kunnen er paaseieren worden gezocht pop de grpte Brink. Dit wordt georganiseerd voor deĀ kinderen en/of kleinkinderen. Vanaf 13.00 uur kan er begonnen worden met zoeken.

Voor de inkoop van de eieren zouden we graag willen weten hoeveel kinderen er mee zouden willen doen, er zijn verder geen kosten aan verbonden.

Hiervoor is opgave mogelijk tot 31 maar 2017:

Evelien Fransen op telefoonnummer 0591-614147 (Westenesscherstraat 87)

Eline Reinders op telefoonnummer 0591-611658 (Kromme Elleboog 1)

 

Met vriendelijke groet,

Het jeugdbestuur